Koncepcja i organizacja serii: Eulalia Rudak

Recenzje: prof. Lucjan Kieszczyński, dr Irena Nowak Zaorska
Opracowanie redakcyjne: Mariusz Lesław Krogulski
Projekt okładki: Adrian Napiórkowski
Zdjęcie na okładce: Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Oddział Fotografii

Edycja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu:
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

© Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo

Rok wydania 2007
ISBN 978-83-924232-2-5


symbol EPUB Tom 17 w formacie EPUB - do czytników elektronicznych

Spis treści

symbol PDF PRZEDMOWA7
symbol PDF Kromka chleba JANINA CZAPLIŃSKA11
symbol PDF Dzieje Ignasia Troszczyńskiego JANINA CZAPLIŃSKA13
symbol PDF Moja „Mała Ojczyzna” JÓZEF DĄBROWSKI17
symbol PDF Krótkie wspomnienie tamtych dni TADEUSZ DĄBROWSKI20
symbol PDF Więźniarka nr 86144 STANISŁAWA GLINIEWSKA z d. OSTROWSKA27
symbol PDF Okruchy wspomnień ZBIGNIEW GRZYWACZ37
symbol PDF Na granicy życia HALINA KARNY59
symbol PDF Dziecko wojny JAN KULASZA62
symbol PDF Moje wspomnienia z Syberii ZOFIA KUNYSZ64
symbol PDF Na nieludzkiej ziemi JÓZEFA LESIAKOWSKA100
symbol PDF Wojenna tułaczka JERZY ŁUKASIK106
symbol PDF Dziewczynka ze Śródmieścia KRYSTYNA MOLAK (z d. Sankowska)108
symbol PDF Cztery lata na Rugii ŁUCJA PLUCIŃSKA112
symbol PDF Wracałem przez Warszawę JERZY SOBCZYK114
symbol PDF Krótka historia ELŻBIETA ZYGIEREWICZ123
symbol PDF Dziecko Zamojszczyzny BOLESŁAW SZYMANIK125
symbol PDF Lata wojennej tułaczki TADEUSZ GRAŚ132
symbol PDF Moje wojenne przeżycia ADAM MICHALSKI156
symbol PDF Zosia z Kobrynia ZOFIA BUKORZYCKA256