Koncepcja i organizacja serii: Eulalia Rudak

Recenzje: prof. Lucjan Kieszczyński, dr Irena Nowak Zaorska
Opracowanie redakcyjne: Mariusz Lesław Krogulski
Projekt okładki: Adrian Napiórkowski
Zdjęcie na okładce: Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Oddział Fotografii

Edycja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu:
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

© Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo

Rok wydania 2005
ISBN 83-918451-9-2


symbol EPUB Tom 16 w formacie EPUB - do czytników elektronicznych

Spis treści

symbol PDF PRZEDMOWA7
symbol PDF Zagubione kartki TADEUSZ FRYDECKI11
symbol PDF Sześć bardzo długich lat FRANCISZEK KOŁODZIEJ18
symbol PDF Moja droga do wolności JAN BIELAK33
symbol PDF Ulica Kowalska i inne… MARIANNA KLARA FIETT37
symbol PDF Moje wspomnienia z czasów okupacji GENOWEFA MARIA KABATA60
symbol PDF Obrabowany z dzieciństwa STEFAN A. PALUCH69
symbol PDF W ciągłym strachu REGINA BEDNAREK151
symbol PDF Celem było przeżycie KRYSTYNA PASZKIEWICZ155
symbol PDF Disce puer w huku dział EDMUND KALATA159
symbol PDF Tęsknota i łzy STEFANIA DOBROWOLSKA169
symbol PDF Szare Szeregi LESZEK SOŁEK173
symbol PDF Wrzesień 1939 ANDRZEJ MICHEJDA178
symbol PDF Moje przygody wojenne JANINA KOZŁOWSKA202
symbol PDF Lata poniżenia i nadziei TADEUSZ GONTARCZYK<225
symbol PDF Trwałe znamię HALINA RETELSKA264
symbol PDF Szosa żyrardowska KRZYSZTOF JAN SERDAKOWSKI268