Koncepcja i organizacja serii: Eulalia Rudak

Recenzje: prof. Lucjan Kieszczyński, dr Irena Nowak Zaorska
Opracowanie redakcyjne: Mariusz Lesław Krogulski
Projekt okładki: Adrian Napiórkowski
Zdjęcie na okładce: Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Oddział Fotografii

Edycja ukazała się dzięki wpsarciu finansowemu:
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Radu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

© Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo

Rok wydania 2004
ISBN 83-918451-7-6


symbol EPUB Tom 14 w formacie EPUB - do czytników elektronicznych

Spis treści

symbol PDFPRZEDMOWA7
symbol PDFCzas dojrzewania TADEUSZ ORZESZEK11
symbol PDFWygnani z ojcowizny IGNACY SARAMAK39
symbol PDFKręte wojenne szlaki STANISŁAW GISZCZAK84
symbol PDFMoje przejścia z lat okupacji RADOMIŁ M. GOŁĘBIEWSKI92
symbol PDFPamięć lat dziecięcych GIZELA ŚLIWKA107
symbol PDFGorzki smak poniewierki MARIA PIOTROWSKA111
symbol PDFKrótkie wspomnienie ALEKSANDRA WIECZOREK115
symbol PDFWspomnienia poznaniaka ANDRZEJ BARTKOWSKI117
symbol PDFWszyscy chcieli mnie zabić JÓZEF WALKOWIAK135
symbol PDFOkupacja w gminie Górzno JADWIGA ROJEK141
symbol PDFDramat w czterech aktach MIECZYSŁAW ANDRUSIUK149
symbol PDFWyrwani śmierci MŚCISŁAW LUDWIK LURIE155
symbol PDFWojna — czas zamknięty BOGDAN KLUKOWSKI169
symbol PDFChłopiec z Sosnowca MACIEJ DOBRZYCKI179
symbol PDFSerce Warszawy HENRYKA PAWŁOWSKA vel JAROSZYŃSKA193
symbol PDFW okupowanym Włocławku WACŁAWA JARMOLIŃSKA204
symbol PDFPamiętam jak dziś KAZIMIERA TONIAK209
symbol PDFKim jestem? BARBARA PACIORKIEWICZ216
symbol PDFNa kresach II Rzeczypospolitej BOGUSŁAW SOBOLEWSKI220
symbol PDFŁączniczka z Krakowa TERESA GRUSZEWSKA233